RTÉ Raidió na Gaeltachta Tairiscint Fuaime Digití / Digital Audio Offering


TÁ DEA-SCÉALA AGAINN DAOIBH!

Tá ríméad orainn go bhfuilimid ábalta deis a thabhairt dár gcliaint fógraíocht a dhéanamh ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ar an RTÉ Radio Player den chéad uair riamh.

Aithnítearpríomhstáisiún raidió Gaeilge na hÉireann ina sholáthróir meán cumarsáide Gaeilge faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla. Is do lucht fógraíochta a bhfuil fógraí Gaeilge acu amháin an tairiscint seo.

Téarmaí agus Coinníollacha:

  • Ordú ionsáite (IO) agus Fógraíocht Cláir ar fáil
  • Réamhchastaí ar ríomhairí deisce agus ar fhóin phóca
  • Fógraí 40” ar a mhéad
  • Spriocdhíriú Stáisiúin + 15%

Éist Anseo

 

TÁ DEA-SCÉALA AGAINN DAOIBH!

RTÉ Media Sales are delighted to be able to offer clients the opportunity to advertise on RTÉ Raidió na Gaeltachta for the very first time on the RTÉ Radio Player.

Ireland’s premier Irish language radio station is recognised as Irish language media under the Irish Language Act. This offer is available to advertisers with Irish language ads only.

Terms and Conditions:

• IO and programmatic available
• Pre rolls on desktop & mobile
• Max length 40’’
• Station targeting +15%

Listen Here

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le

For more information please contact:

Alex Murray - Digital Trading Executive
 087 6288876
alex.murray@rte.ie